Kleinschalig

Vertrouwd

Professioneel

Welkom op de website van Kinderopvang Nemo.

maurahome Kinderopvang Nemo is kleinschalige kinderopvang bij een gastoudergezin. Uw kind wordt opgevangen door Amy Lammers. Moeder van een dochter (okt. 2013) en afgestudeerd als onderwijsassistent. Amy is als gastouder aangesloten bij Gastouderbureau Het Liefbeestje en staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bij Kinderopvang Nemo staat het kind voorop. Er is grote aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. Er zal spelenderwijs aan de ontwikkeling van uw kind worden gewerkt, bijvoorbeeld door voor te lezen of samen te lezen, puzzelen, bouwen met blokken of gewoon lekker buiten voetballen. Dit alles in een fijne huiselijke sfeer. Amy vindt het belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Omdat er niet meer dan 6 kinderen tegelijk opgevangen worden, krijgt ieder kind ruimschoots de aandacht die het verdiend!

Tariefbepaling

kindtarieven Kinderopvang Nemo berekent per kind €5,35 per uur. Deze kosten zijn exclusief luiers en flesvoeding.

Omdat Kinderopvang Nemo geregistreerde kinderopvang aanbiedt betekent dit, dat u mogelijk in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Meer informatie over kinderopvangtoeslag kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/toeslagen , daar kunt u ook berekenen hoeveel toeslag u krijgt.

Op http://www.liefbeestje.nl/liefbeestje/financieel/tarieven.html kunt u de actuele bureaukosten van gastouderbureau Het Liefbeestje vinden.

Contact

amy
  • Amy Wilbrink
  • Houtmortelsstraat 10
  • 6017 CM Thorn
  •  
  • Tel: 0628554296
  • e-mail: info@kinderopvangnemo.nl
  •  
  • Registratienummer LRKP*: 152596008

 

* Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Huishoudelijk reglement Kinderopvang Nemo

1. Openingstijden

Kinderopvang Nemo biedt opvang op maandag, dinsdag en donderdag van 7.00 uur tot 18.30 uur en woensdag van 7.00 uur tot 12.00 uur.  Uren die hierbuiten vallen zijn in overleg mogelijk.

Dagen waarop geen opvang plaats vindt, worden tijdig doorgegeven aan de ouders. Hieronder vallen o.a feestdagen en een aantal weken in de zomervakantie.

2. Brengen en ophalen

Kinderopvang Nemo neemt als uitgangspunt dat uw kind gegeten heeft en verschoond en aangekleed is bij aanvang van de opvang. U mag van Kinderopvang Nemo verwachten dat uw kind is verschoond en op de afgesproken tijd klaar is om opgehaald te worden.

Wanneer uw kind niet door een van de ouders wordt opgehaald, dient dit vooraf aangegeven te worden.

3. Wijzigingen

Incidentele wijzigingen

Het kan voorkomen dat er incidenteel meer of andere opvanguren gewenst zijn, bijv. doordat ouders een dag wisselen met het werk of een vrije dag hebben. Er wordt dan gekeken of er op de gewenste uren nog een plekje is.

Aanmelden van uw kind voor opvang minimaal 48 uur van te voren, afmelden van uw kind voor opvang minimaal 48 uur van te voren.

Bij ziekte van het kind wordt de eerste dag in rekening gebracht de overige dagen dat het kind ziek is niet.

Structurele wijzigingen

Het kan voorkomen dat de opvanguren structureel wijzigen, bijv. door het werken op andere dagen, zwangerschapsverlof of het beëindigen van de opvang. Deze structurele wijzigingen dient u zo spoedig mogelijk door te geven, dit i.v.m gereserveerde plaatsen, om teleurstellingen te voorkomen. 

4. Onmiddellijke beëindiging van de opvang

Kinderopvang Nemo kan met onmiddellijke ingang de opvang tijdelijk stopzetten of de overeenkomst beëindigen, wanneer er sprake is van een van de volgende zaken;

–       wanneer u niet voldoet aan de gestelde algemene voorwaarden en het huishoudelijke reglement van Kinderopvang Nemo

–       Wanneer het betalingsgedrag niet volgens afspraak is.

–       De plaatsing van het kind een bedreiging / gevaar / belasting vormt voor het kind zelf, voor de gastouder of voor de andere aanwezige kinderen.

5. Tarieven

Kinderopvang Nemo hanteert een tarief van € 5,35 per uur voor de opvanguren van maandag t/m donderdag. De uren worden afgerond op een kwartier. Deze prijs is incl. billendoekjes, fruit, drinken en tussendoortjes. Het tarief is excl. luiers en babyvoeding.

7. Betalingen

De uren worden door de gastouder bijgehouden en liggen daar ter inzage. De gastouder geeft de opvanguren elke maand door aan het gastouderbureau. Rekeningen en betalingen worden elke maand door het gastouderbureau verzorgd en dienen binnen 2 weken betaald te worden.

8. Aansprakelijkheid

Kinderopvang Nemo heeft een bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering en stelt zich niet verantwoordelijk voor het kwijt raken / beschadigen van eigen speelgoed en kleding van uw kindje.

Ouders zijn en blijven (verzekeringstechnisch)  verantwoordelijk voor het eigen kind, bijv. wanneer het kind iets stuk maakt.

9. Medicatie

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd een formulier in te vullen, waarbij uzelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Kinderopvang Nemo kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van het toedienen van deze medicatie.

10. Overige

Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijke reglement, worden door Kinderopvang Nemo per situatie beoordeeld. Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.

Ondertussen op Facebook